Мета і завдання курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення глибокої теоретичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності викладача фізичного виховання.

Засвоєння курсу покликано забезпечити розвиток у студентів цілісної системи спеціальних знань та умінь з проблеми організації спортивно-мистецьких заходів з різними категоріями та віковими групами населення.

Основним цільовим призначенням є структурна діяльність, яка включає:

 • організацію спортивно-мистецьких заходів;

 • проведення заходів, спрямованих на загартування, попередження захворювань;

 • здійснення контролю за фізичним станом;

 • використання природних факторів зміцнення здоров’я;

 • розробка та реалізація спортивно-мистецьких заходів у системі шкільних, позашкільних закладах освіти, ПТУ, технікумах, вищих начальних закладах.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • сприяти духовному й фізичному розвитку молоді, виховання у підростаючого покоління громадської свідомості і патріотизму;

 • розбудова фізкультурно-оздоровчого та спортивного руху в Україні;

 • виховання активної орієнтації на здоровий спосіб життя;

 • озброїти знаннями основ теорії та методики організації спортивних свят і видовищ, знаннями щодо принципів складання мистецьких композицій, техніки виконання вправ.

У результаті вивчення даного спецкурсу студенти повинні:

 • знати: тематику і зміст різних форм інноваційних спортивно-мистецьких заходів, особливості добору і застосовування ефективних спортивно-мистецьких заходів у відповідності до вікових особливостей контингенту, особливості добору і застосовування ефективних спортивно-мистецьких заходів у відповідності до виховної роботи в загальноосвітній школі та освітнього процесу вищих начальних закладів, основні закономірності організації і проведення спортивно-мистецьких заходів;

 • вміти: складати сценарій спортивно-мистецьких заходів для осіб різного віку, практично володіти матеріалом засобів спортивно-мистецьких заходів, організовувати і проводити спортивно-мистецьких заходи у відповідності до обраного виду спорту, застосовувати технічні засоби в процесі проведення заходів.