Мета і завдання курсу. Мета: формування у магістрів знань, умінь та навичок управлінської роботи в туристсько-спортивній галузі та організаційних основ рекреаційно-оздоровчої роботи у вищих навчальних закладах.

Завдання:

 • вивчення основних понять менеджменту в туризмі;

 • надання знань про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;

 • вивчення впливу макро- та мікросередовища;

 • формування вмінь розробляти організаційні структури, здійснювати поточне та стратегічне планування;

 • формування вміння оцінювати ефективність менеджменту в туризмі;

 • формування управлінських навичок діяльності у туристсько-спортивній галузі;

 • вивчення основ організації рекреаційно-оздоровчої роботи у вищих навчальних закладах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні поняття менеджменту в туризмі;

 • системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;

 • вплив макро- та мікросередовища;

 • основи організації рекреаційно-оздоровчої роботи у вищих навчальних закладах.

вміти:

 • оперувати основними поняттями менеджменту в туризмі;

 • надавати знання про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;

 • досліджувати вплив макро- та мікросередовища на туристичну діяльність;

 • формувати вміння розробляти організаційні структури, здійснювати поточне та стратегічне планування туристичної організації, громадської туристичної організації;

 • формувати вміння оцінювати ефективність менеджменту в туризмі,

 • формувати управлінські навички діяльності у туристсько-спортивній галузі;

 • планувати і розробляти програми рекреаційно-оздоровчої роботи для вищих навчальних закладів;

 • проводити активні рекреаційно-оздоровчі заходи для студентів вищих навчальних закладів;

 • організовувати рекреаційно-оздоровчу роботу у вищих навчальних закладах;

 • організовувати роботу туристських клубів і секцій у вищих навчальних закладах.