Мета і завдання курсу. Дисципліна «Основи студентського спорту» спрямована на підготовку магістрів до організації та керівництва спортивним тренуванням у спортивних клубах, спортивних школах, громадських спортивних формуваннях та ін.

Завдання дисципліни:

 • формування знань та вмінь магістрів у сфері студентського спорту ;

 • формувати у магістрів відповідну культуру поведінки вміння працювати у студентський групі, колективі, удосконалювати себе;

 • формувати у магістрів високу умотивованість щодо праці та навчання;

 • планувати свою діяльність на близьку та далеку перспективу;

 • готувати магістрів щодо виконання творчих завдань.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • характеристику студентського спорту як науки та системи;

 • специфіку студентського спорту;

 • функції тренера та керівника;

 • ресурсне забезпечення спортивного тренування;

вміти:

 • організовувати спортивне тренування;

 • планувати спортивне тренування;

 • добирати і застосовувати ефективні методи навчання руховій дії у відповідності до етапу навчання;

 • оволодіти процесами проведення спортивних заходів;

 • контролювати результати спортивного тренування;

володіти:

 • методами управління спортивним тренуванням.