Мета і завдання курсу. Метою курсу є формування у студентів спеціальних знань і навичок з організації навчально-тренувального процесу з різним віковим контингентом.

Завдання курсу:

  • оволодіння студентами спеціальними знаннями і навичками самостійної організації навчально-тренувального процесу;

  • освоїти особливості тренувальної і змагальної діяльності спортсменів у різних видах спорту;

  • вивчити закономірності проведення тренувань; специфічні особливості планування занять зі спортивно-педагогічного вдосконалення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

  • знати: основні закономірності проведення тренувань; специфічні особливості планування занять зі спортивно-педагогічного вдосконалення;

  • вміти: застосовувати при проведенні занять зі спортивно-педагогічного вдосконалення закономірності тренування; планувати заняття зі спортивно-педагогічного вдосконалення з різним віковим контингентом; самостійно організовувати підготовку і проведення занять, спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів; складати документи планування (програмування) відповідно вимог врахування задач і умов роботи, конкретності, варіативності, перспективності.