Мета і завдання курсу. мета викладання дисципліни: поглибити і розширити знання майбутніх викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації з теорії виховання, ознайомити їх з організацією виховного процесу у вищому навчальному закладі та його нормативно-правовою базою, методикою проведення виховної, культурно-просвітницької роботи в студентському середовищі, діяльністю органів студентського самоврядування, куратора академічної групи і ін., сприяти виробленню навичок організації виховної роботи зі студентами ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.

У результаті вивчення курсу студент має знати:

  • теоретичні основи та нормативно-правову базу виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;

  • особливості організації і управління виховною роботою у вищій школі;

  • мету, завдання, психолого-педагогічні засади та форми, методи і засоби проведення виховної і культурно-просвітницької роботи у студентському середовищі,

  • діяльності органів студентського самоврядування та куратора академічної групи.

За наслідками вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

  • аналізувати основні нормативно-законодавчі акти щодо виховної роботи у вищій школі; організацію діяльності системи виховної роботи у ВНЗ, академічній групі та студентському гуртожитку, роль у цьому процесі органів студентського самоврядування;

  • планувати і виконувати роботу куратора академічної групи, вивчати, узагальнювати і впроваджувати передовий досвід організації виховної роботи в академічній групі та визначати рівень вихованості студентів;

  • проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, а також соціального статусу;

  • співпрацювати з органами студентського самоврядування та студентами академічної групи; використовувати у виховній роботі зі студентами виховний та розвивальний потенціал навчальних дисциплін.