Мета і завдання курсу. Мета – дати фахові засади підготовки спеціалістів у галузі туристсько-краєзнавчої та туристсько-екскурсійної діяльності, що забезпечить грамотне прийняття управлінських рішень при організації туристських подорожей, в т.ч. з учнівською та студентською молоддю, формування у студентів усвідомленого і відповідального ставлення до власного здоров'я, спонукаючи до використання оздоровчих технологій у практиці повсякденного життя з метою підвищення працездатності, успішності навчання, покращення в цілому якості життя та створення умов потенційного довголіття, а також передачі набутих знань та практичного досвіду підростаючому поколінню, що беззаперечно буде сприяти позитивному вирішенню проблеми здоров'я нації.

Завдання:

 • ознайомлення майбутніх спеціалістів з основами розробки турів із дотриманням встановленого технологічного ланцюга: від маркетингових аспектів та методологічних принципів проектування турів до їх позиціонування, просування на туристському ринку та реалізації;

 • оволодіння навичками оформлення операцій з організації турів та їх виконання;

 • ознайомлення з необхідними туристськими формальностями, порядком ведення ділової документації з організації турів.

 • оволодіння теорією та методикою викладання МОТ.

 • оволодіння професійно-педагогічними знаннями, уміннями і навичками.

 • оволодіння технікою вправ з оздоровчих тренувань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретичний матеріал в обсязі програми;

 • понятійний апарат предмету МОТ;

 • методи і принципи оздоровчих тренувань, які використовуються на уроці фізичного виховання;

 • методику виховання фізичних якостей;

 • технологію планування учбового процесу з МОТ;

 • методики і форми організації оздоровчого тренування школярів та різних вікових груп населення.

вміти:

 • визначати параметри туристських потоків;

 • проводити аналіз основних напрямів руху туристів;

 • застосовувати графо-аналітичні моделі програм туристського обслуговування;

 • вести діяльність туристичних підприємств у відповідності до нормативно-правової бази;

 • розробляти програми туристського обслуговування;

 • бронювати послуги за допомогою різних засобів комунікації та оформляти листи підтвердження про бронювання;

 • оформлювати проїзні документи туристів;

 • виконувати необхідні формальності туристської діяльності;

 • організовувати взаємодію з туроператорами, консолідаторами рейсів та турів, рецептивними та ініціативними туроператорами;

 • визначати ціни та розробляти систему знижок на туристські продукти;

 • застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі;

 • розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи туристської фірми;

 • скласти план-конспект уроку з фізичного виховання дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку з урахуванням оздоровчої направленості його за навчальною програмою;

 • скласти протокол хронометрування уроку фізичного виховання з оздоровчою направленістю;

 • скласти нормативну документацію вчителя фізичної культури: загальний план роботи на рік, план-графік розподілу навчального матеріалу на рік, робочій план (графічний, текстовий), план проведення оздоровчих заходів;

 • самостійно проводити заняття з різних видів оздоровчої направленості враховуючи вік, стан здоров'я, фізичну підготовленість;

 • виконувати нормативні теоретичні та практичні вимоги з оздоровчого тренування.