Мета і завдання курсу. Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних функцій фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти.

Основні завдання навчальної дисципліни:

 • ознайомити студентів з роллю фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

 • сформувати знання щодо діяльності фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

 • розкрити особливості нормативно-правового регулювання діяльності фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

 • навчити студентів використовувати механізми самоорганізації фізкультурно-оздоровчої діяльності;

 • навчити прийомам комплексного підходу до вирішення завдань фізкультурно-спортивної роботи зі студентами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основи діяльності фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

 • особливості організації та діяльності фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

 • методологію агітаційно-пропагандиської роботи щодо залучення учнівської та студентської молоді до фізкультурно-оздоровчих занять.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • застосовувати методику системного підходу для аналізу процесів у фізкультурно-спортивних громадських об’єднаннях у закладах освіти;

 • складати організаційно-управлінську документацію, а також впроваджувати управлінські рішення у діяльність фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

 • створювати умови для формування в учнівської та студентської молоді стійкої мотивації до занять фізичними вправами;

 • організовувати систему контролю за здійсненням діяльності фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти.