Прогрес у сучасному суспільстві неможливий без культурної людини. Життєвий рівень будь якої країни є, поряд з іншими чинниками, прямим наслідком рівня культурності, освіченості її населення. В цьому контексті освітній та виховний потенціал, який надає звернення до історії світової культури, є значним, а її вивчення студентами педагогічного вузу уявляється особливо важливим. Майбутньому вчителю історії важливо мати системні знання з історії світової культури як для себе особисто, так і для передачі відповідних знань своїм майбутнім вихованцям.

Метою курсу є знайомство студентів з основними тенденціями розвитку світової культури від її джерел до сьогодення; формування відповідних системних знань та розвиток уміння оцінювати досягнення культури на основі історичного контексту їх створення; сприяння підвищенню фахового рівня студентів, виховання в них потреби у духовному самовдосконаленні.

Завдання начальної дисципліни:

  • окреслити визначні віхи у розвитку світової культури;

  • розкрити специфіку окремих національних та регіональних моделей світової культури;

  • виховувати культуру міжнаціонального спілкування через вивчення культурних традицій зарубіжних країн, сприяти міжкультурному діалогу;

  • ознайомити студентів з деякими найбільш відомими пам’ятками світової культури, шедеврами світового мистецтва;

  • виховувати емоційно-естетичне ставлення до здобутків світової культури, формувати естетичні смаки та уподобання.