Дисципліна  «Конструювання  тестів»  реалізує  підготовку  з теорії і практики  педагогічних  вимірювань  щодо використання тестів. Метою викладання цієї дисципліни є ознайомлення студентів із сучасним станом і тенденціями теорії і практики тестування, навчання специфіки  конструювання  тестів, створення  методичного  оснащення  тесту, розробка методик та  організація  апробаційного тестування,  опрацювання та інтерпретація  результатів  тестування.