Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження системи оцінювання  навчальних досягнень учнівської молоді та якості освіти в цілому. У межах курсу розглядаються загальнотеоретичні та історичні аспекти оцінювання, педагогічного оцінювання і моніторингу якості освіти;  аналізуються принципи,  методи і види  оцінювання в системі загальної і вищої освіти; вивчаються міжнародні стандарти та нормативні документи, що регламентують оцінювання навчальної діяльності; сучасний  стан  та  тенденції  розвитку  систем  оцінювання  в  різних  країнах  світу;  сучасні програми та результати національних і міжнародних порівняльних досліджень якості освіти.