Метою вивчення дисципліни «Тестування з гуманітарних дисциплін» є вивчення  основних  тенденції  розвитку  систем освіти та освітніх технологій, становлення, проблеми  та  перспективи   зовнішнього   незалежного   оцінювання   (ЗНО) в Україні з гуманітарних дисциплін, особливості  конструювання та зміст  тестових завдань з української мови і літератури, історії України, російської мови, англійської мови та ін.