Мета і завдання курсу. Мета – навчальної дисципліни «Інвалідний спорт» є ознайомлення студентів з проблемами, перспективами, особливостями організації і розвитку Інвалідного спорту в світі і на Україні.
Завдання дисципліни:
1. Ознайомитися з загальною характеристикою Інвалідного спорту, з формуванням та діяльністю організаційних структур Інвалідного спорту.
2. Вивчити термінологічну базу паралімпійського спорту.
3. Ознайомитись зі структурою міжнародного паралімпійського комітету та його основними завданнями, а також президентами, які очолювали комітет.
4. Ознайомитись з історією виникнення Паралімпійських ігор.
5. Ознайомитись з розвитком паралімпійського спорту в Україні і в Кіровоградській області.
6. Ознайомитись з видами спорту, які включені до літніх і зимових Паралімпійських ігор.
7. Вивчити класифікації спортсменів у паралімпійському спорті.
8. Ознайомитись з особливостями підготовки і організації ігор.
9. Мати уявлення про загальну характеристику та особливості класифікації у Дефлімпійькому спорті і Спеціальних Олімпіадах
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
– Історію розвитку міжнародного Інвалідного спорту.
– Історію розвитку Інвалідного спорту в Україні і в Кіровоградській області.
– Особливості організації і проведення Паралімпійських ігор.
– Види класифікацій в інвалідному спорті.
– Види спорту, якими займаються спортсмени-інваліди.
– Особливості проведення Паралімпійських ігор, Спеціальних Олімпіад і Дефлімпійських ігор.
– Тенденції розвитку спорту інвалідів.
– Видатних спортсменів Кіровоградщини та України.
вміти:
– На основі знань хронології подій з налагодження співробітництва України з Паралімпійським комітетом аналізувати історію розвитку міжнародного адаптивного спорту.
– Уміти використовувати у подальшій роботі знання законів України, щодо життя та навчально-реабілітаційних знань Інвалідів.
– Уміти аналізувати історію розвитку Інвалідного спорту Кіровоградської області.
– Знати особливості організації та проведення Паралімпійських Ігор.
– Вміння класифікувати спортсменів-інвалідів згідно міжнародної класифікації спортсменів-інвалідів за нозологіями та спортивними класами.
– Характеризувати особливості національних видів спорту, якими займаються спортсмени-інваліди.
– Аналізувати особливості видів спорту, що входять до Паралімпійських ігор.
Дисципліна базується на знаннях: історії України та фізичної культури і спорту; вступу до спеціальності; підвищення спортивної майстерності; загальної методики підготовки спортсменів, теорії і методики фізичного виховання та спорту; Олімпійського і професійного спорту, фізичної реабілітації та ін. її вивчення має прикладний характер.