Мета та завдання курсу. Мета – ознайомити студентів з технікою, тактикою та методикою навчання гри у волейбол та навчити організації та суддівству змагань у волейболі, баскетболі, гандболі.
Завдання дисципліни:
1. Ознайомитись з особливостями процесу формування рухової навички, метою та завданням початкового навчання волейболу.
2. Ознайомитись з основними принципами, методами та засобами оволодіння технікою гри, особливостями процесу комплектування навчальних груп.
3. Вивчити послідовну структуру оволодіння технікою гри (технікою нападу і захисту), системи гри (тактика нападу і тактика захисту) та особливості їх застосування у волейболі.
4. Вивчити методичну послідовність навчання певному прийому в грі, техніка пересувань у нападі, техніка володіння м’ячем у нападі, техніка пересувань у захисті, техніка володіння м’ячем і проти водії у захисті.
5. Вивчити методичні особливості планування та проведення навчальних занять зі спортивних ігор, а також особливості їх організації та планування процесу початкового навчання.
6. Оволодіти технікою і тактикою гри у волейбол.
7. Оволодіти методикою суддівства змагань.
8. Оволодіти методикою викладання спортивних ігор у школі.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– Знати структуру гри у волейбол.
– Знати правила гри у волейбол, баскетбол, гандбол.
– Основи підготовки у спортивних іграх.
– Теоретичні й методичні основи спортивних ігор у школі.
– Зміст, форми організації і методику проведення занять зі спортивних ігор.
– Особливості проведення занять з різними віковими групами у школі.
– Методику організації і проведення змагань.
вміти:
– Виконати всі технічні прийоми у волейболі.
– Вміти реалізовувати технічні прийоми в тактичних діях у волейболі.
– Показати й проаналізувати технічний прийом або тактичну дію.
– Підібрати підготовчі, підвідні та спеціальні вправи.
– Поставити завдання на урок, виходячи з навчального матеріалу.
– Скласти конспект уроку.
– Провести частину уроку.
– Дати аналіз проведеного уроку, фрагменту.
– Вміти заповнити протокол змагань.
– Планувати роботу шкільної секції.
– Складати навчально-методичну документацію.
Дисципліна базується на знаннях: теорії і методики фізичного виховання, медико-біологічних дисциплін, гігієни, психології, рухливих ігор, біомеханіки та ін. її вивчення має прикладний характер.