Мета і завдання курсу. Мета - надати студентам знання про історії розвитку волейболу, його місце та значення у системі фізичного виховання та Олімпійських іграх, вивчення студентами теоретичних та методичних основ викладання волейболу, оволодіння технікою основних технічних елементів гри у волейбол, набуття необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної педагогічної роботи в школі.
Завдання навчальної дисципліни:
1. Набуття теоретичних знань з даної дисципліни;
2. Оволодіння техніки основних технічних елементів гри у волейбол;
3. Оволодіння методикою викладання волейболу;
4. Формування специфічних знань, умінь та навичок, необхідних для подальшої роботи в загальноосвітніх школах.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- понятійно-категорійний апарат;
- основи техніки і тактики гри у волейбол;
- методику навчання техніки основних технічних елементів гри у волейбол;
- методику розвитку фізичних якостей волейболіста.
вміти:
- грамотно застосовувати понятійно-категорійний апарат;
- складати комплекси загально-розвиваючих і спеціально-підготовчих та спеціально-підвідних вправ, виходячи із задач навчально-тренувального заняття з волейболу;
- формувати мотивацію до навчально-тренувальної діяльності;
- конкретизувати завдання навчання руховим діям залежно від віку, індивідуальних особливостей, стану здоров’я, фізичної підготовленості особи;
- виховувати морально-вольові якості;
- володіти комплексом засобів для розвитку різних фізичних якостей залежно від віку, стану здоров’я, індивідуальних особливостей, фізичної підготовленості.
Дисципліна базується на знаннях теорії спорту, теорії і методика фізичного виховання школярів, біомеханіки, анатомії, фізіології та гігієни людини, психології спорту та педагогіки.