Мета і завдання курсу. Мета - надати студентам знання про історії розвитку лижного спорту, його місце та значення у системі фізичного виховання та Олімпійських іграх, вивчення студентами теоретичних та методичних основ викладання лижного спорту, оволодіння технікою основних способів пересування на лижах, набуття необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної педагогічної та організаційної роботи з лижної підготовки.
Завдання навчальної дисципліни:
1. Набуття теоретичних знань з даної дисципліни, які необхідні під час навчання і тренування, суддівства змагань з лижних гонок в усіх навчальних закладах освіти;
2. Оволодіння основами техніки пересування на лижах;
3. Оволодіння методикою викладання лижного спорту;
4. Формування специфічних знань, умінь та навичок, необхідних для подальшої роботи в усіх навчальних закладах освіти.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- понятійно-категорійний апарат;
- основи техніки і тактики основних способів пересування на лижах;
- методику навчання техніці основних способів пересування на лижах;
- методику розвитку фізичних якостей лижника.
вміти:
- грамотно застосовувати понятійно-категорійний апарат;
- застосовувати знання про лижний спорт в системі підготовки спортсменів;
- складати комплекси загально-розвиваючих і спеціальних вправ, виходячи із задач навчально-тренувального заняття з лижної підготовки;
- визначати техніку основних способів пересування на лижах;
- володіти комплексом засобів для розвитку різних фізичних якостей залежно від віку, стану здоров’я, індивідуальних особливостей, фізичної підготовленості; виконувати техніку основних способів пересування на лижах; навчати техніки лижних вправ; проводити самостійні заняття з лижної підготовки;
- конкретизувати завдання навчання руховим діям залежно від віку, індивідуальних особливостей, стану здоров’я, фізичної підготовленості особи;
- формувати мотивацію до навчально-тренувальної діяльності;
- виховувати морально-вольові якості;
- організовувати та проводити змагання з лижного спорту.
Дисципліна базується на знаннях теорії спорту, теорії і методика фізичного виховання школярів, біомеханіки, анатомії, фізіології та гігієни людини, психології спорту та педагогіки.