Мета дисципліни: формування у студентів системних теоретичних і практичних знань, умінь , навичок викладання тих видів легкої атлетики, що входять до навчальних програм дитячо-юнацьких спортивних шкіл та вишів усіх рівнів акредитації.
Основними завданнями дисципліни є:
- вивчення класифіції легкоатлетичних вправ;
- оволодіння основами теорії, методики та організаційними засадами програмних легкоатлетичних видів;
- опанування ефективності технічно бігових, стрибкових та метальних вправ.
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати: класифікацію та сучасний стан легкої атетики, методику навчання легкоатлетичних видів, технологію організації та проведення змагань.
Уміти: технічно вірно виконувати бігові, стрибкові та метальні вправи і складати навчальні нормативи.