Метою викладання навчальної дисципліни є: формування знань, умінь і навичок для проведення наукових досліджень у галузі ФіС.

Основними завданнями вивчення курсу є:
- створення уявлення про логіку проведення наукових досліджень;
- вивчення компонентів наукового дослідження;
- ознайомлення із загальновживаними методами наукового дослідження.
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати : сучасну проблематику наукових досліджень у галузі ФіС; види наукових досліджень; вимоги щодо оформлення студентської наукової роботи.
Уміти : розробляти логічну схему власного наукового дослідження; підбирати тематичну літературу та аналізувати її, посилатися на наукові джерела та бібліографічно опитувати; застосовувати загально вживанні методи наукового дослідження при проведенні власного дослідження.