Мета і завдання курсу: Мета - підготувати студентів до вузівської системи навчання і майбутньої професійної діяльності.
Завдання дисципліни:
- Розкрити соціальну значущість праці фахівців в галузі фізичного виховання і спорту, показуючи роль в житті суспільства.
- Забезпечити студентів необхідним обсягом інформації, що сприяє прискоренню їх адаптації до умов життя і навчання у вузі.
- Створити цілісне уявлення у студентів про майбутню професійну діяльність.
- Сформувати у студентів комплекс знань, умінь і навичок ведення самостійної і науково-дослідної роботи, що забезпечує безперервну освіту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- мету і завдання навчання у ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації;
- особливості навчання на факультеті фізичного виховання;
- права і обов’язки студентів
- сутність майбутньої професійної діяльності в галузі спорту,
вміти:
- повноцінно і швидко адаптуватися до особливостей навчання на факультеті фізичного виховання;
- реалізовувати уміння та навички самостійної навчальної роботи спланувати та органічно поєднувати навчальний та тренувальний процеси протягом першого року навчання.