Мета - оволодіння студентами теоретичного та практичного курсу з настільного тенісу.
Надбання практичних навичок гри в настільний теніс.
Підвищення спортивної майстерності, фізичної підготовки.
Практичне суддівство змагань.
Завдання дисципліни: оволодіння практичними навичками для відбору та подальшої роботи з дітьми (загальноосвітні школи, спортивні школи, спортивні товариства).
Залучення обдарованих дітей до занять спортом.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
історію виникнення і розвитку настільного тенісу;
методику викладання технічних елементів гри в нападі;
методику викладання технічних елементів гри в захисті;
методику навчання гри в парному розряді;
вміти:
- показати основні технічні елементи гри в нападі;
- показати основні технічні елементи гри в захисті;
- організувати та провести змагання:
- за коловим способом;
- за олімпійською системою;
- за системою з вибуванням(-2).
Дисципліна базується на даних теорії спорту, методикою фізичної культури, медико-біологічних дисциплін.