Мета: удосконалення практичних і теоретичних основ гри у баскетбол та усвідомлене набуття сталих навичок практичного суддівства змагань, поглиблення спеціалізованої підготовки з урахуванням ігрової функції (амплуа) та індивідуальних особливостей студентів.
Завдання
• підвищення загальної та спеціальної фізичної підготовленості;
• досягнення високого рівня технічної й тактичної підготовленості;
• досягнення високої майстерності у виконанні ігрової функції у команді;
• досягнення стабільності гри (надійності ігрових навичок) у складних змагальних умовах;
• набуття навичок проведення навчально-тренувальних занять і змагань з баскетбол;
• виконання нормативу IІ спортивного розраду.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
- сучасний стан та тенденції розвитку баскетбол в світі;
- специфіку баскетбол як виду спорту та вимоги що ставляться до організму тих, хто займається;
- правила змагань з баскетболу;
- основ суддівської жестикуляції;
- основні засоби відновлювально-профілактичних заходів (педагогічних, медико-біологічних, психологічних);
вміти :
- вміти раціонально використовувати набуті технічні прийоми під час втоми;
- вміти правильно виконувати нові рухи і швидше опановувати їх
- виявляти причини появи помилок, які з’являються при виконанні технічних прийомів та усувати їх;
- застосовувати сучасні засоби, форми і види тактики гри;
- організовувати здійснювати суддівство спортивних змагання на рівні школи(ДЮСШ), міста, району.
Дисципліна базується на знаннях теорії та методики обраного виду спорту, анатомії та фізіології, біомеханіки та біохімії, гігієни і психології спорту. Вивчення дисципліни дає змогу студенту самоудосконалюватись як у студентські роки, так і протягом усього життя.