Дисципліна ХОСКК викладається для студентів за напрямком підготовки спеціаліст, спеціальності Технологічна освіта.  Результатом вивчення дисципліни є підготовка фахівців із конструювання та моделювання одягу до трудової діяльності в сучасних умовах; забезпечення їхньої творчої самореалізації; формування  науково-обгрунтованих знань та вмінь, щодо основних відомостей навчальної дисципліни.