Курс „Загальне мовознавство”, що вивчається у магістратурі, є завершальним у системі лінгвістичних дисциплін і носить підсумковий характер, він узагальнює попередньо вивчені лінгвістичні предмети і дає їм теоретичне обґрунтування.

Метою курсу є розширити, поглибити й узагальнити теоретичний і професійний рівень лінгвістичної підготовки студентів-філологів, сформувати навички діалектичного підходу до вивчення наукових лінгвістичних явищ та здійснення комплексного лінгвістичного аналізу.