Курс «Художньо-прикладна графіка» вивчає естетичні якості прикладних графічних творів та засоби їх художньої виразності і має на меті навчити студентів, створенню таких зразків прикладної графіки, де всі складові приведені до композиційної цілісності і гармонії. У різноманітному мистецтві графіки помітна роль належить естампу. Він безперервно удосконалюється, набуває все більшої популярності і усе більш широкого поширення. Студенти вивчають такі графічні техніки, як: літографія, ліногравюра, офорт і ксилографія. Курс також передбачає послідовне вивчення студентами теоретичних понять і термінів у шрифтовому мистецтві, вміщує вправи та завдання, що дозволяють професійно оволодіти основами шрифтової графіки. У процесі практичного навчання набуваються технічні навички послідовності виконання різних видів шрифтів, уміння працювати потрібними інструментами, аналізувати та використовувати відомі історичні стилі в орнаменті, отримувати цілісний ескіз кінцевого вирішення завдання. Один з розділів курсу передбачає встановити у студентів правильний погляд на книгу як на об’єкт конструювання та оформлення, розкрити загальні поняття нерозривного зв’язку функціонального та естетичного в друкованому виданні, навчити розуміти основні закони теорії композиції та їх роль у формуванні особистості методом активного впливу на читачів, стимулюючи тим самим їх культурну та професійну діяльність.