Мета викладання дисципліни:

  1. Надання студентам теоретичних знань з морфології та синтаксису.
  2. Формування й розвиток мовленнєвих граматичних навичок уживання граматичних структур, визначених програмою в усному та писемному мовленні.

Завдання вивчення дисципліни

Завдання вивчення практичної граматики англійської мови визначаються на основі вимог до знань, навичок та вмінь, якими повинен оволодіти студент І курсу