Теплотехніка і гідравліка як навчальна дисципліна в структурі фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання має на меті сформувати у студентів цілісне уявлення про найважливіший речовий елемент продуктивних сил - машину, як матеріальну основу сучасного механізованого та автоматизованого виробництва.