"Загальнотеоретичний курс англійської мови" належить до теоретично-практичних дисциплін перекладача-філолога. Даному курсу відводиться серед дисциплін навчального плану особлива роль, оскільки він є теоретичною та практичною основою другого фаху. Студент дізнається про основні теоретичні положення лексикології, теоретичної граматики та стилістики англійської мови, про роль і значення словотвору, типів речень, типів фразеологічних одиниць, типів значення слова, різноманітних стилістичних засобів та функціональних стилів англійської мови для адекватного перекладу з англійської мови на українську та навпаки. 

Зважаючи на те, що це предмет перекладацького циклу, курс покликаний зацікавити студента його майбутньою спеціальністю настільки, щоб він з любов’ю і повагою поставився до свого фаху.