Навчальний курс охоплює порівняльний аналіз граматики німецької та української мов, зокрема аналіз граматичних явищ на рівні слова як частини мови та на рівні речення. Розглянуто граматичні явища, які викликають труднощі при перекладі з німецької мови на українську і навпаки. Окрім конспектів лекцій посібник містить питання для самоконтролю, практичні та тестові завдання, словник основних граматичних термінів, що сприяє глибшому засвоєнню теоретичного матеріалу. Посібник призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів спеціальностей “німецька мова” та “переклад з німецької мови”.