Дисципліна вивчається протягом І-ІІ семестрів студентами  фізико-математичного факультету напряму підготовки 6.040201 Математика*.