Нормативний курс «Історія української журналістики» відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, що вивчаються на факультетах і відділеннях класичних університетів та інститутів, а також в інших вищих закладах освіти України за спеціальностями «Журналістика»

Дисципліна «Історія української журналістики» ставить за мету показати студентам цілісну картину та закономірності розвитку української журналістики у контексті суспільно-політичних, національно-культурних, економічних реалій. Допомогти критично осмислити історичне тло розвитку українських ЗМІ.