Курс "Контрастивна стилістика" має за мету навчити студентів третього курсу визначати, аналізувати та інтерпретувати стилістичні явища, бачити взаємозв’язок усіх виразних засобів та стилістичних прийомів, які використовуються в текстах різних функціональних стилів, сформувати навички порівняльного аналізу англомовних та українських текстів.