Курс "Контрастивна граматика" знайомить із граматичними системами англійської та української мов на рівні морфології та синтаксису. Курс висвітлює особливості граматичних структур обох мов, вказує на спільні та відмінні риси, аналізує зміни у граматичній будові, що відбулися і відбуваються в даний час. Акцент також зроблено на граматичних труднощах, які можуть виникнути під час перекладу англійських текстів українською мовою та способах їх подолання.