Основними завданнями вивчення дисципліни «Формальні методи специфікації програм» є  засвоєння  основних концепцій, принципів та понять сучасних методів розробки програмних систем. В загально світоглядному аспекті, такі поняття і методи необхідні для обґрунтування та формалізації способів розробки правильних та ефективних програм. В прикладному аспекті, такий апарат необхідний для адекватного моделювання  мов специфікацій і програмування та використання побудованих моделей для створення сучасних програмних та інформаційних систем високої якості.