Навчальний курс «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за ОПР «бакалавр», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення фундаментальних і прикладних наук і надає можливості випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їх негативні наслідки.