Метою практики є формування у студентів професійних практичних знань, умінь і навичок, необхідних для успішної роботи з обслуговування персональних комп’ютерів і розв’язування технічних завдань на посаді інженера-програміста.