Навчальним курсом передбачено програмування алгоритмів сортування та пошуку в різних структурах даних, реалізацію рекурсивних алгоритмів, створення графічних об'єктів засобами мови Pascal, створення та використання програмних модулів.