Метою викладання дисципліни “Основи аквакультури та біодизайну” є формування у магістрів сучасних уявлень у галузі сучасної аквакультури.

Завдання: ознайомлення з сучасним станом аквакультрури, вивчення основних процесів та особливостей розведення водних об’єктів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

біологічні особливості основних об’єктів розведення.

Вміти:

культивувати різні види гідробіонтів.

Програма навчальної дисципліни включає лекції, лабораторні заняття, самостійну роботу студентів.

Основний зміст лекційного курсу. Вступ. Поняття, мета, завдання та структура аквакультури. Історія аквакультури. Характеристика найбільш поширених видів водоростей – об’єктів аквакультури: Dunallelle salina, Chlorella vulgaris, Chlorella pyrenoidosa, Scenedesmus obliquus, Spirulina platensis. Підтримання чистої культури і отримання посівного матеріалу. Характеристика живильних середовищ для культивування мікроводоростей. Мінімальні, селективні, транспортні, збагачені середовища. Склад мінеральних середовищ: BG-11, Фітцджеральда в модифікації A. Цендера і П. Горхема. Приготування живильних середовищ.

Біологічні особливості та культивування зяброногих раків: Streptocephalus torvicornis, Artemia salina. Методи вирощування гіллястовусих раків: Ceriodaphnia reticulata, Chydorus sphaericus, Moina rectirostris, Daphnia magna.

Біологічні особливості, розведення та вирощування річкових раків.

Біологічні особливості двостулкових молюсків. Аквакультура устриць. Поширення устриць. Характерні риси морфології та біології устриць. Вирощування устриць. Аквакультура мідій. Поширення мідій. Біологія та морфологія мідій. Вирощування мідій. Рибництво. Акваріумне, ставкове, індустріальне, озерне та морське рибництво. Основи акваріумного біодизайну.