Метою навчальної дисципліни основи таксидермії є ознайомити та навчити студентів основним способам та методам виготовлення опудал.

Завдання курсу:

- Методичні – сприяти оволодінню методами виготовлення опудал.

- Пізнавальні – надати студентам знання про різноманітність способів виготовлення опудал з різних видів тварин.

- Практичні - закріпити на практиці отримані теоретичні знання про виготовлення опудал з різних видів тварин.

Перелік знань, умінь та навичок студентів Після вивчення дисципліни студент повинен знати методику виготовлення опудал з різних видів тварин, а також вміти правильно реставрувати та зберігати експонати.

Програма навчальної дисципліни включає лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів.

Основний зміст лекційного курсу: Вступ. Предмет, методи та коротка історія виготовлення опудал. Основи таксидермії: виготовлення опудал з риб, амфібій, плазунів, птахів та ссавців.

Практичні заняття передбачають засвоєння методик виготовлення та реставрації опудал, а також способам захисту колекцій від шкідників.