Курс «Диференціальні та інтегральні рівняння» розроблений для студентів

за напрямом підготовки 6.040203 Фізика