Навчальний курс "Нова історія країн Азії та Африки" передбачає вивчення особливостей істориіного розвитку народів і країн Сходу у контекситі всесвітньої історії від Великих географічних відкриттів, які стали процесом зіткнення двох цивілізацій - Західної і Східної - до кінця Першої світової війни. Головним змістом цього етапу світової історії стало виникнення та становлення світової колоніальної системи, яка докорінним чином змінила суспільно-політичне, соувально-економічне та ідейно-поллітичне обличчя східних цивілізацій.