Метою викладання дисципліни є дати знання, необхідні для засвоєння матеріалу спеціальних дисциплін, а також для компетентного керівництва заняттями з технічної праці та гуртковою роботою в школі; розвивати творче мислення студентів, що полягає в умінні застосовувати одержанні знання при розв‟язуванні конструкторсько-технологічних задач. Завданнями вивчення курсу є систематизувати та узагальнювати системи взаємодіючих тіл і зміни їх властивостей, а також закономірності, що використовуються при побудові машин, механізмів і технічних споруд; ознайомлення майбутніх вчителів технологічної освіти з методами перетворення одних систем сил і пар сил в інші, які еквівалентні даним, та умовами і положеннями рівноваги довільних просторових (плоских) систем сил і пар сил.