Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів сучасного підходу до аналізу економічних процесів в умовах ринкової економіки. Комплекс спеціальних знань у галузі економетрії повинен забезпечити формування фахівця з навиками економіко-математичного аналізу процесів, кількісних зв'язків, динаміки цих процесів в економічному просторі з метою прогнозування, аналізу взаємного впливу явищ та прийняття оптимальних рішень щодо планування, розподілу матеріальних, трудових, фінансових ресурсів.