Дисципліна «Дискретна математика» забезпечує фундаментальну підготовку з математики, формує у студентів знання, вміння і навички, необхідні для засвоєння курсу програмування, побудови дискретних математичних моделей реальних об’єктів, проектування систем обробки інформації з використанням алгебричного підходу, розробки ефективних алгоритмів та їх аналізу.

Для її засвоєння студенти повинні володіти знаннями шкільного курсу.