Під час вивчення курсу студенти знайомляться з сучасним станом розвитку мультимедійних технологій, тенденціями розвитку, новітніми дослідженнями. Вивчають етапи історії розвитку мультимедіа, складові мультимедіа (поняття “звук”, “процесор”, “відео”, “тест”, “інтерактив”, "зображення" та інші.) Знайомляться з прикладами використання, з відповідним програмним забезпеченням, з роботою систем мультимедіа.