Мета: навчити студентів бачити в натурі змістовну естетичну цінність та знаходити необхідні художні засоби для її зображення, грамотно передавати основний зміст, ідейне навантаження, колористичні особливості ландшафтних композицій проектів благоустрою засобами образотворчого мистецтва.

Завдання:

–висвітлити основні поняття і правила композиції, колористики, їх основні принципи, засоби і методи;

–охарактеризувати техніки образотворчого мистецтва;

–навчити обирати техніки для зображення ландшафтних композицій;

–надати навички для зображення елементів ландшафту та благоустрою у взаємозв’язку з простором, навколишнім середовищем, освітленням та його кольоровими особливостями;