Розглядаються принципи роботи та можливості використання текстових процесорів