Мета:  ознайомлення студентів із теоретичними основами географії міст (геоурбаністики), практичними аспектами діяльності органів влади і місцевого самоврядування щодо міської політики і планування розвитку міст;  формування уявлення про міське розселенні, про еволюцію і функціонування міста, про формування міських систем, про історію урбанізації світу, України; сприяння підготовці випускників географічного факультету до дослідницької, викладацької та практичної роботи над проблемами урбанізації та міст в наукових, проектних, освітніх організаціях, а також адміністративних і підприємницьких структурах.

Завдання: вивчення основних понять, методів і проблем географії міст (геоурбаністики), а також виявлення загальних географічних закономірностей розвитку урбанізації і розміщення міських поселень, розуміння яких необхідне студентам для вивчення інших суспільно-географічних дисциплін і адекватної трансляції сучасної географічної картини світу школярам; навчити студентів усвідомлювати особливості урбаністичної структури сучасного суспільства, сформувати світогляд нового в урбаністичному розвитку світу, країн, регіонів, міст і міських систем; розкрити студентам сучасні проблеми урбанізації, навчити їх по-новому осмислювати проблеми урбанізації, здійснювати аналіз містобудівних проблем міст світу і свого міста.