Мета  курсу досягнення вищого рівня розвитку рухових якостей за рахунок оволодіння елементами інтелектуальної гри у баскетбол.

 Вивчення курсу передбачає вирішення наступних завдань:

● підвищення загальної та спеціальної фізичної підготовленості студентів;

● досягнення рівня технічної та тактичної підготовленості у виконанні ігрової функції у команді;

● досягнення стабільності гри (надійності ігрових навичок) у складних змагальних умовах;

● придбання навичок проведення навчально-тренувальних занять і змагань;

● всебічний фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я та покращення психофізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:                                                                           

- історію розвитку баскетболу в Україні, в світі;

- техніку безпеки в спортивному залі під час занять баскетболом;

- організацію та проведення змагань, методику суддівства;

- основні технічні прийоми і тактичні дії гри.

вміти:

- виконувати основні стійки та переміщення баскетболіста;

- виконувати передачу м’яча однією, двома руками;

- виконувати ведення м’яча;

- виконувати кидок м’яча однією, двома руками;

- виконувати  подвійний крок;