Метою вивчення курсу «Бази даних та інформаційні системи»  є формування у студентів практичних вмінь розробки реляційних та об’єктно-реляційних БД, створення їх фізичної моделі, керування даними, забезпечення захисту та адміністрування БД.