Після вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» слухачі підвищать власні інформатично-комунікативні компетентністі та сформують  уміння використання сучасних ІКТ у процесі викладання, а саме створювати електронні навчальні курси. Навчання здійснюється на базі ресурсу Вікі-КДПУ і Moodle-КДПУ.

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є:

  • підвищити інформатично-комунікативну компетентність слухачів, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних ІКТ у процесі викладання;

  • розширити систему знань, підвищити компетентності та кваліфікації слухачів у питаннях впровадження дистанційного та змішаного навчання.