Мета курсу - ознайомити студентів з основними підходами до вирішення інтелектуальних задач; сформувати освоєння основних принципів побудови та функціонування інтелектуальних інформаційних систем; ознайомлення з моделями представлення знань; оволодіння навичками застосування моделей знань для створення експертних систем.